Hur använder man starka lösenord?

Lösenordsdesign

Lösenordsdesign är viktigt. Använd starka och komplexa lösenord. På så sätt kan du förbättra din datasäkerhet och skydda din data från hackare.

Hur skapar man enkelt starka referenser? Nedan diskuterar vi användning:

Använd starka lösenord

Att designa ett lösenord är viktigt för att skydda personuppgifter och tillgångar från hackare. De kan använda lösenord för mjukvarubaserade attacker.

Ett starkt lösenord bör innehålla minst en liten bokstav, stor bokstav, siffra och specialtecken. Det får inte vara för kort (minst 8 tecken) eller för tydligt (namn, postnummer, personnummer).

Som de flesta tjänster kan du också hjälpa dig själv att förstärka svaga lösenord genom att ersätta gamla och lättgissade med nya, legitima och unika alternativ.

Använd olika lösenord för olika webbplatser

Det är viktigt att skapa ett starkt lösenord. Ett annat lösenord för varje webbplats och delas inte med andra. Skydda ditt lösenord med en unik fras och specialtecken och siffror. Eller prova dina fingerplockningsfärdigheter!

Aktörer inom informationssäkerhetsområdet utvecklas. Vi uppmuntrar folk att hänga med i tiden. Kolla recensionssajter och investera i din egen säkerhet med starka lösenord för många olika tjänster och applikationer.

Spamborttagning av tjänsteleverantörer är ett alternativ. Du kommer inte att hamna i problem till följd av att dina referenser blir stulna. En expert inom området säkerhetshantering hjälper till att välja de bästa möjligheterna att skydda dig från den allmänna opinionens egenskaper. Från mat till mjukvarupaket!

Använd minst 8 tecken

Kvaliteten på lösenord kan förbättras genom att tillåta långa och komplexa lösenord. 8 tecken är minimum för att hackare ska ha tillräckligt med tid att knäcka det. Ju fler tecken eller bokstäver, siffror och symboler, desto starkare kan ditt lösenord bli.

För att skapa ett starkt lösenord bör du ändra alfanumeriska licenser (t.ex. AEFGH165) och ordhantering (t.ex. runningpanda123). Välj dessutom flera olika symboler och siffror för kombinationer (t.ex. Y7b@G8f1#). På så sätt kan du bättre skydda ditt lösenord mot hackare.

Använd siffror och specialtecken

Siffror och specialtecken kan användas för att skapa ett starkt lösenord. Men lösenord bör alltid vara tänkbara, d.v.s. innehåller inte gissbara värden. Till exempel är “Christmas2020” ett lösenord av låg kvalitet. Istället kan ett starkt lösenord innehålla komplexa text- och sifferkombinationer, som “Q2gt#3&!_9”.

Du kan också kombinera specialtecken, ord och siffror, till exempel “Smoking@2020”. Lagra ingen information i lösenord som någon lätt kan gissa; såsom namn, födelseår eller personlig information.

Dina lösenord ska vara så korta som möjligt och kombinationen måste ha unika värden.

Lösenordslagring

Lösenordsstyrkan är viktig. Det skyddar personlig information. Att behålla och komma ihåg ett starkt lösenord är lättare om du följer några enkla instruktioner. Den här artikeln innehåller instruktioner om hur du lagrar ditt lösenord:

 • Undvik att använda enkla lösenord som ditt namn, födelsedag, postnummer eller annan personlig information.
 • Använd olika lösenord för olika webbplatser.
 • Använd lösenord som är minst 8 tecken långa och innehåller både bokstäver och siffror.
 • Byt ditt lösenord regelbundet.
 • Undvik att automatisera lösenordsrelaterade aktiviteter.

Förvara lösenorden på en säker plats

Dataskydd och datasäkerhet är mycket viktigt för en fungerande onlinemiljö. Att behålla starka lösenord är därför viktigt. Placera inte lösenord direkt i e-post. Om IT-support ber dig att avslöja ditt lösenord, gör kontroller på annat sätt – till exempel en beräkningsplattform.

Välj ett unikt och slumpmässigt lösenord för varje onlinetjänst du skapar autentiseringsuppgifter för. Försök att göra lösenordet så svårt som möjligt att knäcka genom att variera längden och kombinera olika tecken, siffror och symboler. På så sätt är lösenord unika och mer utmanande för hackare.

Lagra lösenord för flera tjänster med olika metoder. Ange alltid en annan inloggningsmetod, till exempel dagens fråga, för att bekräfta din identitet. Dessutom bör du noggrant kontrollera att lösenordet du väljer inte redan används och att det skiljer sig från alla andra tjänster. Gör detta för att undvika att äventyra säkerhet och resurser.

Dela inte lösenord med andra

Håll ditt lösenord för dig själv och var säker. Välj svårt att gissa uttryck, långa och slumpmässiga blandningar av bokstäver, siffror och symboluppsättningar. Blanda inte stora och små bokstäver i samma ord.

Webbplatser kan kräva ett starkt lösenord. Uteslut ofta upprepade lösenord. Säkerställ säkerheten för ditt konto genom att ange ett starkt lösenord. Kombinera de olika märkena enligt instruktionerna. Använd inte samma lösenord på flera enheter.

Ange bara ditt lösenord i en privat miljö och dela det inte med någon.

Uppdatera lösenord regelbundet

Att uppdatera lösenord regelbundet är viktigt. Många onlinetjänster och enheter gör det enkelt att hacka inloggningslösenord. Du måste ta ansvar för att lösenord förblir säkra. Att skapa starka lösenord är enkelt och personliga betydelser bör läggas till. Hackare försöker identifiera gamla lösenord.

Gör ändringar och gå igenom lösenord flera gånger om året. Detta håller alla onlinetjänster som konton i sociala medier, onlinebanktjänster, onlineshopping och nyhetsappar skyddade.

Kom alltid ihåg att ändra svåra att gissa lösenord. Om tjänsten går sönder, släng inte samma lösenord. När du skapar en ny tjänst, välj alltid ett strikt och unikt lösenord. För att säkerställa mer säkerhet.

Ange ett lösenord

Skapa ett starkt lösenord? Skriv det! Det hjälper till att skydda dina data och enheter. Lösenordet måste innehålla olika tecken, som siffror, stora och små bokstäver och specialtecken. Kom ihåg att ändra ditt lösenord då och då.

Låt oss nu titta närmare på hur man skapar ett starkt lösenord:

 • Använd långa lösenord.
 • Använd både stora och små bokstäver.
 • Lägg till siffror.
 • Använd specialtecken.
 • Ändra ditt lösenord med jämna mellanrum.

Skriv inte lösenord i webbläsarens minne

När din webbläsare navigerar på en webbplats kan den spara ditt lösenord. Detta rekommenderas inte, eftersom någon som får tillgång till din dator kan få gratis tillgång till många tjänster. Webbläsare erbjuder alternativet att tillåta/neka att spara ditt lösenord. Om lösenorden har sparats kan de raderas efter två eller tre klick, och återinsättning av lösenorden krävs vid start av varje session.

Lagra inte lösenord i webbläsarens minne, eftersom det kan göra din dator ospårbar och minska dess förmåga att gå framåt.

Att skapa starka lösenord bör åtföljas av säkra koder. Dessa bör ändras ofta enligt administratörens instruktioner. Vi rekommenderar även att sprida starka lösenord till större grupper i säkerhetsprogram (Security Awareness Training). Hackervarningar bör utfärdas för att säkerställa korrekt information om webbplatsens datakryptering. Säkerhetsinstruktioner bör också ges för att enkelt ta bort sårbarheter från alla utvecklingsteam för att tillhandahålla hårdvaruskydd för webbservern och för att säkra företagets juridiska expertis.

Lagra inte lösenord i textfiler

Att lagra lösenord i textfiler är mindre säkert än på enheter. I synnerhet bör lösenord för onlinetjänster vara svåra att gissa. I allmänhet bör du spara dem på enskilda enheter som ännu inte har infekterats. Många tjänster tillåter också att spara på en säker plats på din egen sida.

Det finns risker förknippade med textfiler. Om lösenordet avslöjas kan bedragaren spränga skadlig programvara på din enhet. Ett termlöst filtillägg kan hjälpa till att läcka personlig information över hela internet – det ger en lättillgänglig transaktionsgateway för någon som har antagit skadlig programvara.

Skicka inte lösenord via e-post

Lösenord ska inte skickas via e-post. Oavsett hur säkert e-postsystemet är. Skicka inte lösenord i innehållsrelaterad kommunikation när du accepterar försäkringsskydd eller en liknande tjänst från din webbplats. Samma regel bör gälla för annan information och registerutdrag som har att göra med att skapa ett konto och ta emot förmåner.

Problemet är att dåliga förluster kan hända även om du tror att du aldrig kommer att sluta använda ditt lösenord. Det är därför det är viktigt att vara försiktig.

 • Kontrollera alltid mottagarens identitet innan du öppnar datafilen.
 • Säkra din enhet med uppdaterad programvara och förfina din brandvägg.
 • Överlev i mängden av online-kihottakyo för de som kanske har fastnat.

lösenordsbekräftelse

Det är viktigt att skapa och använda starka lösenord. De erbjuder extra säkerhet. För att förhindra att hackare loggar in på din enhet kommer detta avsnitt att introducera dig till lösenordsbekräftelse. Beprövade metoder för att skapa ett lösenord presenteras också:

Använd lösenordsbekräftelse

Lösenordsbekräftelse är ett sätt att skydda ditt konto. Det ökar din onlinesäkerhet och gör lösenordshanteringen enklare. Här är enkla steg för att bekräfta ditt lösenord:

Välj ett starkt och unikt lösenord för all din kontoinformation. Kombinera relaterade ord och skiljetecken som blir bra.
För ökad säkerhet bör du överväga att bekräfta ditt lösenord. Flera webbplatser erbjuder olika alternativ såsom e-post-ID, telefon (i form av ett sms eller samtal) och biometrisk identifiering.

Använd tvåfaktorsautentisering

Flera metoder bör användas för att säkra lösenord. Tvåstegsidentifiering ökar datasäkerheten för lösenord. Det är enkelt och effektivt att skydda personlig information.

Tvåfaktorsautentisering definierar ett lösenord och annan personlig identifieringsinformation. Personen ska känna till både information och identifieringsmetoder.

Identifieringsmetoder inkluderar till exempel Googles identifieringsenhet, kontroll av telefonnumret eller bekräftande av kundrelationen med hjälp av identifierare relaterade till företagets data.

Med hjälp av tvåstegsautentisering säkerställs att ingen annan person kan följa prioriteringen eller skapa informationssäkerhet för onlineapplikationer och tjänster. Utöver detta förbättrar tvåstegsautentisering tjänstens säkerhet och ökar känsligheten för att avvisa människocentrerade bevis.

Använd tredjepartsapplikationer

Många tredjepartsprogram erbjuder modernare lösenordsskyddsmetoder. De ersätter ditt lösenord med slumpmässiga tecken och siffror, så du behöver inte komma ihåg ditt lösenord.

Genom separata installationer kan du hitta applikationer som erbjuder omfattande informationssäkerhetsfunktioner. Genom att använda säkerhetsfunktionerna kan du undvika att behöva mjuka upp det traditionella lösenordet.

Med tjänsteplattformar från tredje part kan du logga in på platser utan att behöva ange starka lösenord. De har en inringad säkerhetsförklaring och strukturen i fullmaktslagen. Dessa ger omfattande skydd för lösenord. De kan skydda mot hacking och förhindra korta lösenord som är lätta att knäcka.

Att gå över till anti-inbrottsmetoder med avancerad teknik är nu nödvändigt för att övervinna osäkerheten på internet!

Vanliga frågor

F: Varför är starka lösenord så viktiga?

S: Ett starkt lösenord är nödvändigt för att skydda personlig och känslig information. Ett svagt lösenord är lätt att knäcka, vilket kan leda till identitetsstöld, dataläckor och ekonomiska förluster.

F: Hur skapar man ett starkt lösenord?

S: Ett starkt lösenord bör innehålla minst 8 tecken bestående av stora och små bokstäver, siffror och specialtecken. Undvik att använda information som är lätt att gissa, såsom födelsedatum eller namn.

F: Hur ofta ska jag ändra mitt lösenord?

S: Vi rekommenderar att du byter lösenord minst var tredje månad, men oftare om du använder samma lösenord för flera tjänster.

F: Är det säkert att spara mitt lösenord i webbläsaren?

S: Nej, det är inte säkert. Din webbläsare lagrar ditt lösenord på din dator, vilket gör det sårbart för hacking och nätfiske. Det rekommenderas att använda lösenordslagringsapplikationer som ger ett säkrare sätt att lagra dina lösenord.

F: Vad gör jag om jag glömmer mitt lösenord?

S: De flesta tjänster erbjuder ett lösenordsåterställningsalternativ som skickar ett e-postmeddelande eller textmeddelande för att återställa ditt lösenord. Annars kan du kontakta tjänstens kundtjänst för vidare instruktioner.